Door het oog van de bakker

Op 18 januari willen we vanuit Nederlandse Bakkerij Techniek een bijeenkomst organiseren waarbij we juist “de bakker” aan het woord willen laten over de hedendaagse uitdagingen en de ontwikkelingen in de bakkerij. Welke zaken zouden de bakkers van haar leveranciers willen zien, zodat de bakkerij toekomstbestendig wordt. Denk hierbij o.a. aan financiering, hygiëne en voedselveiligheid maar ook aan technologische innovaties en tendensen bij de consument en grootgebruikers. In deze discussie willen we onder leiding van Hanno Spanninga met 8 tot 12 vooraanstaande bakkers een rondetafeldiscussie organiseren. Doel van de bijeenkomst is dat we met de uitkomsten van de discussie de Nederlandse bakkerij beter kunnen faciliteren en aansluiten op de toekomstige behoeften.

Uiteraard willen we ook een aantal toehoorders uit de gehele keten uitnodigen die de discussie vanuit de zaal kunnen volgen en eventueel kunnen reageren of input kunnen leveren op de discussie. Daarnaast willen de aanwezigen ook meenemen in één van technologische ontwikkelingen die ook de bakkerij gaat beïnvloeden: Het toepassen van drones in de voedselproducerende industrie. Wij hebben een spreker uitgenodigd die aan de hand van een aantal cases een inkijkje geeft hoe een drone toegepast wordt bij een aardappelverwerker en een zuivelproducent.

Programma:
12:30 Ontvangst en broodjes/lunch
13:15 Discussie
15:15 Korte Break
15:30 Presentatie “Drones in de bakkerij”
16:00 Borrel en hapje
17:00 Einde bijeenkomst

Datum: 18 januari 2016
Tijd: 12:30 – 17:00 uur
Locatie: Bakery Institute, Zaandam
Discussieleider: Hanno Spanninga

Aanmelden

Terug naar overzicht

Lid worden?

Als NBT-lid heeft u vele voordelen. Lid van NBT worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van NBT

Bereikbaarheid

Nederlandse Bakkerij Techniek
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
info@nbt-bakkerijtechniek.nl