Gezondheidsraadadvies inademing van schimmel alfa-amylase

Inademing van schimmel alfa-amylase op de werkplek kan leiden tot allergische luchtwegklachten. Dit is vooral een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en meelfabrieken waar het enzym als ingrediënt aan meelproducten wordt toegevoegd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gezondheidsschade kan worden beperkt door de concentratie schimmel alfa-amylase in de lucht op de werkplek lager te houden dan 0,9 nanogram van het enzym per kubieke meter lucht (0,9 ng/m3), gemiddeld over een achturige werkdag. Bij deze concentratie hebben de werknemers ten opzichte van de niet-beroepsmatig blootgestelde algemene bevolking een extra kans van één procent om gesensibiliseerd te raken voor alfa-amylase.

De publicatie Fungal alpha-amylase (nr. 2014/25) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. Het advies is te downloaden van de website www.gr.nl. Nadere inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98, e-mail: ej.schoten@gr.nl. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-arbeidsomstandigheden/schimmel-alfa-amylase

Voordat dit advies eventueel wordt omgezet in een publieke grenswaarde, wordt door de SER nog een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het advies. Uit metingen van 2001, 2003 en 2007 blijkt dat de concentratie van schimmel alfa amylase in industriële bakkerijen al is gedaald van gemiddeld 1,0 naar gemiddeld 0,4 ng/m3. De variatie is echter groot; er zijn dus nog veel werkplekken waar de concentratie hoger is dan de geadviseerde 0,9 ng/m3. De bakkerijbranche is al lange tijd bezig om het risico op allergie als gevolg van blootstelling aan meelstof te verkleinen. Meelstof bevat namelijk naast alfa-amylase nog meer allergenen, zoals tarwe, rogge en andere enzymen, die dezelfde klachten kunnen veroorzaken.

Terug naar overzicht

Lid worden?

Als NBT-lid heeft u vele voordelen. Lid van NBT worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van NBT

Bereikbaarheid

Nederlandse Bakkerij Techniek
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
info@nbt-bakkerijtechniek.nl