Privacy

Dit is het Privacy Statement van Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Gegevensverwerking
Bij Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) kunt u onder andere informatie aanvragen. Indien u hiervan gebruik maakt, vragen wij u om uw gegevens. Door informatie aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) deze informatie mag gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Uw gegevens worden op verschillende manieren vastgelegd, bijvoorbeeld via onze website of door middel van een responsformulier en een antwoordkaart. Het betreft onder meer uw naam, adres, woonplaats, een geldig e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

– Het verlenen van onze diensten
– Afhandeling van uw aanvraag en informeren over het verloop daarvan
– Informeren over producten en diensten van Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) of aan NBT gelieerde bedrijven
– Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Naast de door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens (onder andere het gebruikte IP-adres) met betrekking tot het bezoek aan onze website. Deze informatie wordt verzameld met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, het effectief afhandelen van uw aanvraag alsmede voor de beveiliging van onze website. Voorts verzamelen wij deze gegevens om de site zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

Tevens kunnen wij u via post en of e-mail gericht op de hoogte houden van onze activiteiten. Wij respecteren uw privacy en zullen de informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen en niet aan derden (die geen onderdeel of directe partner van Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) zijn) doorgeven, actief verkopen of ter beschikking stellen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). U kunt Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) te allen tijde verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens door een brief te sturen naar Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT)

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Mogelijk zijn bepaalde diensten dan niet meer beschikbaar voor u.

No-Spam statement
NBT stuurt geen reclameboodschappen naar uw mailbox, fax of postadres wanneer u niet heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. Indien u heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen, kunt u op ieder moment bij NBT aangeven dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Wijzigingen
NBT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy-beleid van Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT).

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht.

Toepasselijk recht
Op de privacystatement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een rechter in Nederland.

Lid worden?

Als NBT-lid heeft u vele voordelen. Lid van NBT worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van NBT

Bereikbaarheid

Nederlandse Bakkerij Techniek
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
info@nbt-bakkerijtechniek.nl