Afmelden als lid van NBT

Mocht u onverhoopt uw NBT-lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u dit doen door een aangetekende brief te sturen naar het NBT-secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op met in achtneming van een opzegtermijn van 6 maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Adres:
NBT
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2600
3430 GA NIEUWEGEIN

Wij betreuren natuurlijk uw besluit, maar zullen dat vanzelfsprekend respecteren.

Na de ontvangst van uw aangetekende brief krijgt u mogelijk bezoek van onze buitendienstledenadviseur om de reden van uw opzegging met u te bespreken.

Koninklijke Metaalunie

LET OP! Beeindiging van het lidmaatschap van de branchegroep NBT heeft niet automatisch tot gevolg dat een lidmaatschap van de Koninklijke Metaalunie ook wordt beeindigd. Opzegging van dat lidmaatschap moet bij de Koninklijke Metaalunie zelf gebeuren, met inachtneming van de regels die daar volgens de statuten van de Koninklijke Metaalunie voor gelden

Lid worden?

Als NBT-lid heeft u vele voordelen. Lid van NBT worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van NBT

Bereikbaarheid

Nederlandse Bakkerij Techniek
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
info@nbt-bakkerijtechniek.nl