Meer weten over NBT

Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. De NBT behartigt de belangen van de ondernemers die machines en installaties leveren aan de ambachtelijke bakkers en de bakkerij-industrie.

De branchegroep bestaat uit leden van de Metaalunie die structureel dan wel als aparte activiteit machines en/of gereedschappen produceren ten behoeve van de brood-, beschuit-, koek- en banketfabrieken en bakkerijen, zoals onder andere ovens, bakkerijtoebehoren, etc.

Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen (eenmanszaken), vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, of rechtspersonen die in Nederland een bedrijf uitoefenen gericht op het brood- en banketbedrijf en die niet in aanmerking kunnen komen voor een gewoon lidmaatschap.

Lid worden?

Als NBT-lid heeft u vele voordelen. Lid van NBT worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van NBT

Bereikbaarheid

Nederlandse Bakkerij Techniek
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
info@nbt-bakkerijtechniek.nl