Geschiedenis

De branchegroep Nederlandse Bakkerij Techniek is op 16 november 1988 officieel opgericht. Voorafgaand aan de oprichting heeft men een periode van een jaar genomen om de branchegroep inhoudelijk vorm te geven. De eerste werkgroepvergadering was op 16 november 1987.

Doelstelling
De Nederlandse Bakkerij Techniek behartigt de collectieve belangen van haar leden in de ruimste zin des woords en streeft naar een gezonde marktverhouding tussen toeleverancier en afnemer om de goede randvoorwaarden te scheppen voor verantwoord ondernemen in de bedrijfstak.

NBT-Magazine
Een van de mijlpalen was het uitgeven van een eigen magazine, welke op 1 januari 2000 voor de eerste maal verscheen. Het doel van het magazine was: “De schakel vormen tussen toeleveranciers en afnemers. Een communicatieplatform bieden voor beide partijen waarin relevante informatie op een heldere en prettig leesbare manier wordt gebracht.” Voor de borging en continuïteit werd de uitgave van het magazine ondergebracht in de Stichting Nederlandse Bakkerijtechniek (SNBT).

Stichting Nederlandse Bakkerijtechniek
SNBT is opgericht op 30 maart 2001 en statutair zowel als daadwerkelijk gevestigd te Nieuwegein. De stichting heeft als doel: het verbeteren van de communicatie, en meer in het algemeen het bevorderen van een goede verstandhouding, tussen (toe)leveranciers van machines en basisproducten voor de bereiding van voeding- en genotmiddelen, waaronder specifiek de leden van de Metaalunie branchegroep Nederlandse Bakkerij Techniek (hierna NBT), en hun relevante huidige en toekomstige (potentiële) zakelijke relaties. Eén en ander in de ruimste zin des woords.

De stichting kan haar doel verwezenlijken door o.a.:

  • uitgifte van een vakblad of ander mediamiddel voor zowel de ambachtelijke als de industriële Nederlandse brood- en banketbranche;
  • creëren van mogelijkheden tot (collectieve) presentatie voor leden van NBT en andere gegadigden;
  • het bieden van een gelegenheid tot uitwisseling van gegevens en kennis;
  • het (laten) verrichten van onderzoek;
  • alle overige zaken die ten dienste kunnen staan van de leden van NBT.

Lid worden?

Als NBT-lid heeft u vele voordelen. Lid van NBT worden is eenvouding en via onze website te regelen.

Lid worden van NBT

Bereikbaarheid

Nederlandse Bakkerij Techniek
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
info@nbt-bakkerijtechniek.nl